Naslovna slika za Možemo! Rijeka, Kvart za Grad i Kvart za 5 zajedno izlaze na lokalne izbore
02. 04. 2021.

Možemo! Rijeka, Kvart za Grad i Kvart za 5 zajedno izlaze na lokalne izbore

Možemo! Rijeka, lokalna grupa političke platforme Možemo!, te građanske inicijative Kvart za Grad i Kvart za 5 zajednički će izaći na predstojeće lokalne izbore, najavili su na konferenciji za medije Nebojša Zelič, kandidat za gradonačelnika Možemo! Rijeka, Robert Subić, predstavnik građanske inicijative Kvart za Grad i Sandra Ivić, predstavnica građanske inicijative Kvart za 5.
Time će – po prvi put u Rijeci – na lokalnim izborima svoje predstavnike imati i građanske inicijative, što je značajan iskorak za riječku demokraciju.

Zajednički izlazak Možemo! Rijeka i inicijativa aktivnih građanki i građana koje se kroz netipsko političko djelovanje posljednjih godina u sve većoj mjeri uključuju u proces donošenja političkih odluka važnih za svakodnevni život, očekivan je jer je i Možemo! prije svega politička platforma aktivnih građanki i građana.

“Ovim činom krećemo u izgradnju dugoročne zajedničke priče koja se nikako ne pokreće prigodno, samo za lokalne izbore. Sazrelo je vrijeme da se i u Rijeci političke odluke počnu donositi zajedno s građankama i građanima jer jedino takvo, sudioničko odlučivanje posjeduje “ukupnu masu” znanja o realnim potrebama.

Međutim, Rijeku danas opterećuju zastarjele institucije zadužene za njezin urbani razvoj. Instrumenti javne rasprave i participativnog budžetiranja, iako postoje, neprimjereno su provedeni i u suštini su kozmetičke naravi. Značajne urbanističke investicije koje utječu na živote Riječanki i Riječana provode se bez njihova mišljenja, a iskustvo manjka financijske i odlučivačke autonomije stišalo je i najaktivnije vijećnike mjesnih odbora. Također, postojeći sustav izjednačavanja razvoja riječkih kvartova godinama ne pokazuje rezultate.

Zajedničkim snagama s inicijativama aktivnih građana koji iza sebe već imaju rezultate u prvim koracima ka promjeni odnosa prema svakodnevnoj politici, ali i u konkretnim rezultatima u javnom prostoru, možemo promovirati nove politike upravljanja gradom. One su moguće na tri razine: u povećanju značaja i autonomije mjesnih odbora te njihovom osnaživanju, u ravnomjernijem ulaganju u gradske kvartove te u povećanju sudjelovanja građana u odlučivanju o politikama koje direktno utječu na njihove živote.

Značaj i autonomiju mjesnih odbora, koji bi trebali biti škole demokracije, a ne zatvorene strukture koje bježe od svojih stanovnika, možemo povećati kroz povećanje sredstava za projekte i inicijative mjesnih odbora u gradskom proračunu te povećanje autonomije mjesnih odbora u određivanju lokalnih prioriteta. Možemo reformirati sustav lokalnih izbora tako da se simultano glasa za županijsku, gradsku i mjesnu samoupravu, čime se povećava značaj mjesnih izbora. Mjesne odbore možemo osnažiti tako da im se na raspolaganje u značajnijoj mjeri stave sredstva i resursi gradske uprave i gradskih tvrtki. Neke od mjesnih odbora možemo osnažiti i njihovim spajanjem na osnovi realnih i aktualnih fluktuacija stanovništva te dijeljenih javnih prostora, problema i resursa. Možemo potaknuti i osnivanje koordinacije vijeća mjesnih odbora radi dijeljenja dobrih praksi, rješavanja zajedničkih problema te njihovog aktivnog sudjelovanja u oblikovanju mjesnih politika Grada.
Na ujednačeniji razvoj grada možemo utjecati reformom postupaka kojima se određuje stupanj razvoja mjesnih odbora te reformom ulaganja u sredstva poravnanja.

Participaciju građana u odlučivanju o pitanjima od direktnog utjecaja na njihove živote možemo osnažiti lokalnim referendumima, poticanjem zborova građana o pitanjima važnim za njihovo susjedstvo (poput pitanja izrade prostornih i urbanističkih planova) te poboljšanim modelima participativnog budžetiranja. Konačno, prostore mjesnih odbora možemo pretvoriti u žive društvene centre koji surađuju s građankama, građanima i udrugama na svom području”, kazao je Nebojša Zelič.
Robert Subić, predstavnik Kvarta za Grad, pojasnio je kako je za lokaciju konferencije za medije odabrano Dječje igralište Giordana Bruna na Rastočinama jer to mjesto simbolizira uspjeh neformalnih inicijativa i mogućnosti realizacije projekta za građane, uz aktivaciju zajednice. “Ovaj park u posljednje je vrijeme mjesto održavanja javnih događanja putem kojih su se povezale prve kvartovske inicijative, iz čega je i nastao Kvart za Grad. Istovremeno, vizura Rastočina jasno ukazuje na nagomilane probleme koje niti jedna gradska vlast već godinama ne uspijeva riješiti.

Kvart za Grad nastao je s ciljem povezivanja stanovnika Rijeke i stvaranja kvalitetnijeg mikro okruženja. Ujedinili smo razne grupe i inicijative koje su djelovale zasebno, svaka u svom kvartu, u jednu, kojoj je cilj djelovati na području cijele Rijeke. Do danas smo prisutni u osam kvartova i želja nam je dodatno širiti ovu mrežu. Sretni smo što Riječani i Riječanke prepoznaju Kvart za Grad te se javljaju s idejama i željom za suradnjom. Iz toga vidimo da postoji kritična masa koja ne želi čekati da se njihovi problemi riješe sami od sebe, već želi preuzeti odgovornost za svoje neposredno okruženje i djelovati.

Naš je prvi i apsolutni prioritet poboljšanje kvalitete života u susjedstvu, u kvartu, odnosno ispred naših ulaznih vrata. Rješavanje problema parkinga u gusto naseljenim područjima, problema vrtića, škola, nagomilavanja otpada i sličnih, naizgled malih, ali krucijalnih pitanja za kvalitetan život u gradu. Smatramo da je razgovor o ovim problemima nužan kako bi se Rijeka mogla uspješno razvijati.

Prepoznali smo Možemo! te u njihovim idejama vidimo i našu viziju. To je vizija aktivnih građanki i građana, angažiranih oko uređenja neposredne životne okoline koja direktno utječe na kvalitetu svakodnevnog života. Zbog toga smo odlučili podržati Možemo! te zajedno izaći na predstojeće lokalne izbore”, kazao je Subić.

“I nama je drago što smo se našli,  jer dijelimo pogled da u fokus javnih gradskih odluka treba staviti prvenstveno interese stanovnika svakog kvarta i njihove potrebe, a tek poslije neke različite druge interese”, kazala je Sandra Ivić iz Kvarta za 5. “Dijelimo mišljenje da je potrebno unaprijediti brojne javne politike pa tako i one mjesne samouprave. Kvart za 5 organizirao se 2017. da bi se čuo glas stanovnika na području MO Školjić – Stari grad, specifičnog kvarta u centru grada. Tako smo kroz više akcija uredili zapušteni parkić i dječje igralište na Školjiću, usprotivili smo se devastaciji zelene površine i izgradnji spremnika za otpad na istoj lokaciji te predložili da se koriste već izgrađene površine. Naime, područje našeg kvarta u centru grada, gdje naše obitelji žive, mi dijelimo s brojnim prolaznicima. Međutim, to je prostor u kojem samo mi, njegovi stanovnici, 24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu i 365 dana u godini.

Kao aktivne građanke, ali i kao vijećnice Mjesnog odbora, dobro smo upoznate s funkcioniranjem mjesne samouprave te smo tako shvatile da je sustav neprilagođen rješavanju postojećih problema. Iz iskustva “s terena” uočile smo da su naši prioriteti: poboljšati neučinkovitu komunikaciju s nesuradljivim gradskim i javnim službama, ukazati na stvarne probleme stanovnika poput problema noćne buke, nečistoće i nereda na javnim i zelenim površinama, neodrživih i loših prometnih i parkirnih rješenja, promašenih urbanističkih projekata betonizacije poput Klobučarićevog trga ili nedostatka ugodnih zelenih površina, ukazati na nelogičnost kriterija i nesvrhovitost raspodjele novčanih sredstva (jer su ona nedostatna s obzirom na probleme i intenzitet ljudi koji gravitiraju našem MO) te ukazati da je za neke probleme potrebno samo dobro slušati građane i prihvatiti njihova rješenja. Naime, projekti koji se rade u suradnji s građanima štede novac zato što garantiraju da će biti učinkoviti, stabilni i da će ispunjavati svoju funkciju.

Podržavamo stručni pristup, entuzijazam i princip uključivanja građana koji njeguje Možemo! jer želimo nastaviti rješavati probleme”, zaključila je Sandra Ivić.