Naslovna slika za Možemo promicati i poticati razvoj zadrugarstva i društvenog poduzetništva!
25. 02. 2021.

Možemo promicati i poticati razvoj zadrugarstva i društvenog poduzetništva!

Financijska kriza, klimatske promjene, trajno siromaštvo i sve veća (ekonomska) nejednakost doveli su do dubokog propitivanja konvencionalne strategije rasta i razvoja i ekonomskih sustava. Kao jedan od odgovora na te globalne probleme koji se osjete i u Hrvatskoj, nametnulo se zadružno poduzetništvo/zadrugarstvo i, općenito, koncept socijalne/društvene ekonomije. Riječ je o ekonomskom pristupu koji favorizira decentralizaciju i lokalni razvoj, a zahvaljujući svom fokusu na etičkim vrijednostima, predstavlja model za prijelaz iz društva koje se usredotočuje isključivo na kapitalističku dobit u ono koje se usredotočuje, pored navedene dobiti, i na potrebe društva i zajednice. Dakle, može se reći da se radi o pristupu koji ima za cilj rješavati probleme lokalne zajednice,  a ujedno kroz takve aktivnosti generirati profit koji potom reinvestira u svoje aktivnosti usmjerene na dobrobit društva. 

Dobar lokalni primjer takvih aktivnosti je riječka socijalna zadruga Put osnovana s namjerom pružanja pomoći socijalno isključenim osobama. Glavni cilj zadruge je društvena integracija socijalno isključenih osoba kao i ostvarivanje njihove ekonomske samostalnosti. Osim izravnog utjecaja na društvenu reintegraciju svojih štićenika, zadruga se bavi i ekološkim uzgojem povrća na poljoprivrednom zemljištu koji je ustupio Grad Rijeka. Osim uzgoja, provode i edukacije o tome proizvodnji voća i povrća u skladu s prirodom te uzgoju autohtonog hrvatskog sjemena. Socijalna zadruga Put svakako predstavlja dobar primjer kako korištenje lokalnih resursa može usmjeriti u održivo gospodarstvo kroz zadruge. Želimo poticati da ovakvih primjera bude sve više, i da ne predstavljaju iznimku, već da postanu uobičajena praksa.  

U Hrvatskoj, pa tako i u Primorsko-goranskoj županiji, društveno poduzetništvo još je u povojima te je prilično zanemaren njegov potencijal. Zadrugarstvo je također zanemareno, iako postoji mnogo svjetskih primjera koji ukazuju da se upravo u ovakvim oblicima poduzetništva krije veliki potencijal, naročito kad je riječ o adresiranju društvenih problema. U tom smislu, jedno od naših nastojanja svakako će biti i promicanje i poticanje razvoja zadrugarstva i društvenih poduzeća kao alternativnih, inkluzivnih i inovativnih pristupa koji mogu doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti i poticati lokalni/regionalni razvoj.

Jedna od ključnih prepreka svakako je nepostojanje zakonske regulative koja uređuje i definira društveno poduzetništvo. Postoje pojedinačni propisi koji se tiču zakona o udrugama i zadrugama, no ne može se govoriti o sustavnoj regulaciji koncepta. Mali pomak dogodio se 2015. kad Vlada donosi Strategiju razvoja društvenog poduzetništva za razdoblje 2015 – 2020, dajući time vidljivost društvenom poduzetništvu. Nakon toga, priča opet staje. Dakle, iako društveno poduzetništvo dolazi i u Hrvatsku sramežljivim koracima, to se prije svega događa zahvaljujući nastojanjima civilnog sektora te se ne može govoriti o sustavnoj podršci. Samim tim, udruge preuzimaju ulogu glavnih nositelja aktivnosti društvenog poduzetništva, odnosno predstavljaju dominantni pravni okvir za takav oblik djelovanja. Time su zadruge u sjeni, iako postoji mnogo europskih primjera gdje zadruge pokazuju odlične rezultate. 

Iako je riječ o aktivnosti koja mora biti nacionalno koordinirana, posebno ćemo se fokusirati na problem nepostojanja zakonske regulative u kontekstu društvenog poduzetništva koje je, također, usko vezano i uz potrebu stvaranja sustava poreznih olakšica koji bi se izričito odnosio na društvene poduzetnike i aktere socijalne ekonomije. 

Više o našim politikama vezanima za društveno poduzetništvo podijelit ćemo u nadolazećim tekstovima jer smatramo da je riječ o izuzetno važnoj temi i pristupu koji Možemo jačati i u Rijeci!