Naslovna slika za Možemo biti grad koji planira prostor!
21. 04. 2021.

Možemo biti grad koji planira prostor!

Rijeka zaslužuje nove prostorne planove. Potreban je zaokret od dosadašnjeg netransparentnog i zastarjelog načina donošenja prostornih planova, koji iz ovog strateški važnog procesa isključuje građanstvo i struku.

Također, svjedoci smo gradske uprave koja bezglavo podržava privatnu izgradnju turističke infrastrukture i velikih trgovačkih centara. Umjesto da podrži zakonsku obvezu ozelenjavanja i stvaranja mjesta susreta svih Riječanka i Riječana, Grad dopušta trajnu devastaciju javnog prostora i pomorskog dobra od našeg, zajedničkog interesa – pritom točkasto mijenjajući prostorne planove prema interesima investitora.

S druge strane, gradska je javna imovina mahom neiskorištena, nedovoljno i nepravedno korištena ili pak tiho i postepeno privatizirana.

Što možemo bolje?

  • Možemo nadzirati poštivanje građanskih interesa u privatnim projektima te javno – privatnim partnerstvima putem kriterija i zahtjeva kojima od investitora tražimo javne, zelene i komunalne sadržaje.
  • Možemo izraditi novi Generalni urbanistički plan grada Rijeke, temeljen na podlogama širokog i transdisciplinarnog sudjelovanja javnosti i struke. Možemo sustavno štititi važnost i nepromjenjivost ovog dokumenta od strateške važnosti.
  • Možemo prostornim planovima sagledavati razvoj grada policentrično, odnosno štititi ravnomjernu kvalitetu života u svim dijelovima grada. Detaljnim studijama možemo utvrditi potrebe i potencijale susjedstava, uz široko sudjelovanje javnosti putem mjesnih odbora.
  • Možemo zaustaviti praksu daljnje privatizacije gradske imovine te izraditi plan upravljanja i strategiju njezina razvoja, vodeći se načelima održivog razvoja i ravnopravnosti.

Dodatno valja reći i da, izuzev rijetkih pješačkih koridora, trgova i parkova, Rijeka danas zapravo nema javni prostor.

Postojeće zelene površine zapuštene su i ne pozivaju na rekreaciju i odmor, a Riječanke i Riječani često moraju tražiti rijetke javne koševe za otpad i održavane klupe. Pješačke promenade namijenjene su brzom prolasku, zakrčene automobilima ili zaboravljene, dok dodatni problem predstavlja nepristupačnost javnih prostora osobama smanjene pokretljivosti.

Istaknuti problemi vidljivi su u cijeloj Rijeci, no sav se društveni život i kvalitetan javni prostor sažima u centru grada. Rijeka svoj ograničeni prostor mora vidjeti kao dragocjeni resurs. Ona javnim prostorom mora upravljati održivo, s ciljem poboljšanja kvalitete života svih građanki i građana.

I tu možemo ostvariti napredak!

  • Možemo ujednačiti kvalitetu života i javnih prostora u cijelom gradu, naspram kontinuiranog fokusa na uži centar.
  • Možemo se posvetiti malim, taktičkim urbanističkim zahvatima od neposredne važnosti za kvalitetu života opremanjem zanemarenih javnih prostora, parkova i ulica.
  • Možemo postojeće šetnice, trgove i gradske prolaze oplemeniti zelenilom te urbanom opremom poput koševa za otpad, klupa, odmarališta i ekološke rasvjete.
  • Možemo javne prostore učiniti pristupačnima građanima smanjene pokretljivosti izgradnjom rampi i drugih efikasnih rješenja te štititi ranjive skupine postavljanjem javne rasvjete.
  • Možemo proširiti besplatnu bežičnu mrežu izvan centra grada te osigurati pristup internetu u svim javnim ustanovama i u javnom prijevozu.

Rijeko, možemo bolje!